lunes, 28 de febrero de 2011

PSICOMOTRICITAT

Cada dimarts anem a la sala de psicomotricitat a fer una sessió, d'una hora i un quart, amb na Nuria (mestra de suport).

El treball psicomotor a la sala de psicomotricitat consisteix en una seqüència de fases que van succeint de manera coherent i ordenada.

Abans d’entrar a la sala de Psicomotricitat hi ha dues fases prèvies: una que fa referència a la preparació de la sala i dels espais per part de la mestra; i una altra que implica la preparació dels infants: treure’s les sabates, posar-se els mitjons, treure’s roba (jaquetes), etc.

La fase de preparació de la sala és molt important, ja que acondiciona l’espai per a la realització de la sessió. La disposició dels materials, i els materials que estiguin presents farà que la sessió transcorri d’una manera o d’una altra. La mestra ha de tenir ben clars quins són els objectius que persegueix a cada sessió per tal d’organtizar l’espai d’una manera o d’una altra.
Pel que fa al moment dedicat a canviar-se de calçat i de roba, és important que duguin roba i calçat adequat per facilitar que els infants puguin deixar les seves pertinences ordenades i ben col·locades.

D’aquesta manera, i basant-nos en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, es proposa una seqüència de cinc fases en les quals s’organitza cada sessió:

1. RITUAL D’ENTRADA:
Per a aqueta fase els infants es disposen asseguts en cercle, des d’on poden observar la disposició de la sala. És un moment de cohesió de grup, de presentació de la sala, de seguretat i de conversa inicial.
És en aquest moment quan:
- Es nombra als infants que no estan presents, per a donar importància a les relacions de grup i a la seva cohesió.
- Es recorden les normes que han de seguir per a jugar: no fer-se mal ni fer mal a ningú, respectar el material i no portar-lo d’un espai a un altre i, sobretot, “jugar com si...”
També és el moment per a recordar situacions que van passar en sessions anteriors, per a preguntar als infants a què voldran jugar, etc.
2. FASE D'IMPULSIVITAT:
Abans de l’activitat motriu espontània es proposa als infants destruir una torre de coixins, a través de la qual els infants es descarreguen emocionalment. Aquesta muralla o torre de coixins simbolitza a l’adult en la seva representació simbòlica, i el fet de derrivar-la permet superar la culpabilitat del plaer de destruir.
3. FASE D'EXPRESSIVITAT MOTRIU:
Després de l’enderrocament de la torre o muralla, l’activitat motriu que s’inicia és molt impulsiva. Els infants van passant pels espais muntats, adaptant el seu cos i els seus moviments a les diferents activitats proposades.
Són jocs que seguritzen i creen una imatge d’un mateix i de les pròpies possibilitats.
A més a més, a mesura que transcorre la sessió es donen diferents tipus de jocs, com és el cas del joc simbòlic, el qual es podria considera com una fase dintre del joc motriu espontani. Són propis els jocs de destruir; d’amagar-se; d’omplir, buidar, separar, unir... També es donen els jocs d’identificació en els quals els infants “fan com si...” i es donen uns rols i unes accions.
4. FASE DE REPRESENTACIÓ:
Després de la fase de joc motriu espontani, Nuria convida als infants a anar a un altre espai de la sala on es començarà una fase de relaxació. Estirats a terra, damunt dels matalassos, escolten una música relaxada i fan estiraments i respiracions profundes.
Després inicien la fase d’expressivitat plàstica i gràfica.
En aquest moment, es presenta un material a partir del qual els nens i nenes hauran de representar algun aspecte de la sessió viscuda. Aquesta representació pot estar feta amb construccions, mitjançant un dibuix, un modelat... Aquest tipus d’activitats ajuden a passar del plaer de fer al plaer de pensar.

5. RITUAL DE SORTIDA:
Aquesta fase és tan important com les altres, ja que té per objectiu concloure tota la sessió, recollir-la, identificar a cada infant en la seva individualitat i acomiadar-se.
No hay comentarios: